Konkurs

Regulamin KONKURSU na str. 3 (DaDa nr 18 - lato 2016)

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu na str. 3, zwanego dalej "KONKURSEM", którego organizatorem jest Redakcja Magazynu "DaDa – Magazyn Aktywnej Mamy", z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, zwana dalej "ORGANIZATOREM".

 1. KONKURS jest prowadzony na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 2. KONKURS jest organizowany w dniach 1.06.2016 – 31.07.2016.
 3. KONKURS polega na przesłaniu na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub umieszczeniu pod postem z dnia 1.06.2016 na www.facebook.com/magazyndada zdjęcia z wakacji z letnim (papierowym) wydaniem kwartalnika DaDa w tle.
 4. Nagrodą w konkursie jest rodzinna sesja zdjęciowa, którą wykona PETIT STUDIO w Warszawie lub Pruszkowie (lub dowolnym miejscu zaakceptowanym przez PETIT STUDIO w odległości nie większej niż 20 km od Pruszkowa)
 5. Nagrodę otrzyma osoba, której zdjęcie zostanie wybrane (najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu terminu nadsyłania zgłoszeń) przez redakcję kwartalnika DaDa.
 6. O przyznaniu nagrody zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową (w przypadku wcześniejszego przesłania zdjęcia biorącego udział w konkursie na adres mailowy redakcji) lub przez umieszczenie informacji pod postem konkursowym na www.facebook.com/magazyndada (w przypadku przesłania zgłoszenia za pośrednictwem facebook’a)
 7. Zwycięzca jest zobowiązany skontaktować się z redakcją w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyznaniu nagrody. Brak kontaktu oznaczać będzie rezygnację z nagrody.
 8. Nagroda jest do wykorzystania do końca października 2016 r.
 9. W KONKURSIE mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 10. Biorąc udział w KONKURSIE, każdy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych ORGANIZATORA oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania nagrody przez laureata KONKURSU.
 11. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które uniemożliwiają wykonanie warunków KONKURSU, a które nie są od niego zależne.
 12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Regulamin konkursu „WYGRAJ z DaDą”

Ogólne zasady:

Niniejszy regulamin określa zasady konkursu "WYGRAJ z DaDa”, zwanego dalej "KONKURSEM", którego organizatorem jest Redakcja Magazynu "DaDa – Magazyn Aktywnej Mamy", z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowolipie 16 lok. 39, zwana dalej "ORGANIZATOREM".

 1. KONKURS prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W KONKURSIE mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Jedna osoba może wysłać tylko jedną wiadomość e-mail w danym KONKURSIE. Uczestnik, który wyśle więcej niż jedną wiadomość e-mail w jednym KONKURSIE, zostanie wykluczony.
 4. ORGANIZATOR prześle laureatowi KONKURSU informację  o przyznaniu Nagrody drogą mailową. Informacja ta zostanie wysłana w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia KONKURSU. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wiadomości  (również drogą mailową) w ciągu 1 dnia roboczego od jej otrzymania. Brak odpowiedzi oznaczać będzie rezygnację z nagrody, która przechodzi wówczas na rzecz kolejnej osoby z listy rezerwowej.
 5. Biorąc udział w KONKURSIE, każdy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych ORGANIZATORA oraz ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem otrzymania nagrody przez laureata KONKURSU.
 6. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które uniemożliwiają wykonanie warunków KONKURSU, a które nie są od niego zależne.
 7. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły (DaDa nr 18 - LATO 2016):

"FARMA ILUZJI” (30.06.2016 r. - CZWARTEK)

 1. KONKURS jest organizowany w dniu 30 czerwca 2016 roku w godzinach 10:00 - 11:00.
 2. Nagrodą w KONKURSIE jest jednorazowy bilet dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci do Farmy Iluzji w Trojanowie przy ul. Mościckiej 9.
 3. Fundatorem nagrody jest Farma Iluzji.
 4. Nagrodę otrzyma 1 osoba, które w czasie trwania konkursu, jako pierwsza wyśle wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie „FARMA ILUZJI” i miejsce otrzymania magazynu „DaDa”. O kolejności zgłoszeń zadecyduje zapis wiadomości e-mail na serwerze pocztowym redakcji.
 5. Nagroda jest do wykorzystania do końca sierpnia 2016 r.

"EGMONT” (7.07.2016 r.- CZWARTEK)

 1. KONKURS jest organizowany w dniu 7 lipca 2016 roku w godzinach 10:00 - 11:00.
 2. Nagrodą w KONKURSIE jest książka GOTUJ ZDROWO DLA DZIECI wydawnictwa EGMONT.
 3. Nagrodę otrzyma 5 osób, które w czasie trwania konkursu, jako pierwsze wyślą wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,wpisując w temacie „EGMONT” i miejsce otrzymania magazynu „DaDa”. O kolejności zgłoszeń zadecyduje zapis wiadomości e-mail na serwerze pocztowym redakcji.

"MAMY KALENDARZ” (14.07.2016 r.- CZWARTEK)

 1. KONKURS jest organizowany w dniu 14 lipca 2016 roku w godzinach 10:00 - 11:00.
 2. Nagrodą w KONKURSIE jest rodzinny planner MAMY KALENDARZ.
 3. Nagrodę otrzyma 1 osoba, która w czasie trwania konkursu, jako pierwsza wyśle wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w temacie „MAMY KALENDARZ” i miejsce otrzymania magazynu „DaDa”. O kolejności zgłoszeń zadecyduje zapis wiadomości e-mail na serwerze pocztowym redakcji.