Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa regałów paletowych co powinno zawierać

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa regałów paletowych jest niezwykle istotne dla każdego przedsiębiorstwa, które korzysta z tego rodzaju infrastruktury magazynowej. Szkolenie powinno obejmować szeroki zakres tematyczny, aby zapewnić pracownikom kompleksową wiedzę na temat właściwego użytkowania regałów paletowych oraz zasad bezpieczeństwa. Podczas szkolenia należy omówić m.in. techniki prawidłowego składowania palet, obciążenia i rozkładu ciężaru, procedury sprawdzania stanu regałów, a także odpowiednie postępowanie w przypadku awarii lub zagrożenia.

Kolejnym istotnym elementem szkolenia z zakresu bezpieczeństwa regałów paletowych jest edukacja w zakresie przestrzegania przepisów oraz norm bezpieczeństwa. Pracownicy powinni być świadomi obowiązujących przepisów, takich jak normy PN-EN 15635 czy PN-EN 15620, dotyczących regałów paletowych oraz przepisów wewnętrznych danego przedsiębiorstwa. Informacje te powinny obejmować m.in. procedury ewakuacyjne, zasady korzystania z narzędzi i urządzeń pomocniczych, a także zasady postępowania w przypadku zagrożenia pożarem lub wypadkiem.

Shopping cart

close